Villkor

Senast uppdaterad 2012-06-13

Vi uppmanar dig att läsa igenom texten för att hålla dig informerad om hur Otilia Media AB och dess samarbetspartner ServiceStart behandlar dina personuppgifter.

1. Grundläggande principer
Otilia Media AB, organisationsnummer 556699-1815 (hädanefter Otilia) och dess samarbetspartner ServiceStart AB (hädanefter “ServiceStart”), organisationsnummer 556863-6152, är personuppgiftsansvarig. Otilia och ServiceStart förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Här nedan redovisar vi hur vi behandlar dina personuppgifter.

2. Insamling av information
Otilia och ServiceStart erbjuder dig möjligheten att via vår webbplats söka tjänsteleverantörer, lämna förfrågningar eller registrera dig för att ta del av olika typer av erbjudanden. På dessa webbplatser får vi information om ditt namn, bostadsort, e-post och andra uppgifter om hur du kan bli kontaktad och information som är nödvändig för att kunna matcha din förfrågan mot våra leverantörer. För att vi skall kunna förbättra våra tjänster och våra produkter och för att vi skall kunna anpassa vår kommunikation till dig kan vi även samla in information angående vilken webbläsare du använder, din IP-adress, hur du hittade till oss och liknande information.

3. Cookies
Otilia och ServiceStart utnyttjar cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på Otilia och ServiceStart. Informationen används bland annat till:

– att verifiera inloggning.
– att automatiskt fylla i relevanta formulärfält för användaren vid återbesök till våra webbplatser.
– att kontrollera och identifiera användaren vid aktivitet på våra webbplatser (“session cookies”).

En cookie består i praktiken bara av text. Om du ej accepterar att cookies lagras på din dator kommer du inte att kunna använda Otilias och ServiceStart tjänster.

4. Användning av informationen
Otilia och ServiceStart hanterar och använder den information som du har lämnat för att kunna tillhandahålla vår tjänst och matcha din förfrågan mot våra leverantörer. Uppgifterna kan också användas för att göra webbplatsen så personlig och användarvänlig som möjligt. Dina kontaktuppgifter förmedlar vi till de leverantörer som angivit att de önskar komma i kontakt med dig för att kunna utföra den tjänst du efterfrågar. Vi kan kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom nyhetsbrev och olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. Du har givetvis möjlighet att meddela oss att du inte önskar ta emot direktreklam och avbeställa prenumerationer på våra nyhetsbrev. Otilia och ServiceStart kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än för att fullgöra vår tjänst i samband med att du lämnat en förfrågan, om det krävs för att följa aktuell lagstiftning, eller om Otilia och ServiceStart anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Otilia och ServiceStart. Otilia och ServiceStart samlar inte avsiktligt in eller utnyttjar information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga

5. Rättelse och insyn
Otilia och ServiceStart strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta vår samarbetspartner ServiceStart på följande adress: ServiceStart | Holländargatan 13 | 111 36 Stockholm. Du är alltid välkommen att ringa ServiceStarts kundservice

6. Missbruk av användarkonto
Vid försök till bedrägeri eller annat missbruk av tjänster på Otilias och ServiceStarts webbplatser, förbehåller sig Otilia och ServiceStart rätten att neka användare tillgång till webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls.

7. Uppförande

Om vi finner överträdelser mot Otilia Media AB och dess samarbetspartner ServiceStart.ses allmänna villkor kan vi varna medlemmen eller ta bort medlemskontot utan förvarning. Vid tveksamma fall kommer vi ge medlemmen en varning och vi kan stänga av medlemmen under en kortare tidsperiod. Om en medlem har blivit avstängd under en kortare tid och bryter mot Otilia Media och dess samarbetspartner ServiceStart.ses allmänna villkor igen kan denna medlemmen bli permanent avstängd. Vid allvarliga fall kan polisanmälan göras. När en medlem stängs av försvinner allt som denna användare har skrivit och laddat upp. Om du ser någon som misskött sig och du vill anmäla denna person kan du göra detta genom att skicka ett mail till vår samarbetspartner Servicestart.

8. Betaltjänster
Funktionerna på Otilia Medias partnersidor är kostnadsfria. En del av funktionerna på Servicestart.se är kostnadsfria medan andra är betaltjänster. Service Response Europe kan komma att ändra satta priser liksom att i framtiden ta betalt för tjänster som idag är kostnadsfria. Vid ändringar i prisplanen skickas information ut till berörda medlemmar och informationen kommer att finnas tillgänglig på ServiceStart.se. Ingen medlem kommer i framtiden att få betala för en tjänst som idag är kostnadsfri utan sitt samtycke.

9. Cookies
Otilia Medias partnersidor och dess samarbetspartner ServiceStart.se utnyttjar cookies för att hålla information om enskilda användares aktiviteter på Otilia Medias partnersidor och dess samarbetspartner ServiceStart.se. Informationen används bland annat till:

– att verifiera påloggning.
– att automatiskt fylla i diverse formulärfält för användaren vid återbesök till Otilia Medias partnersidor och dess samarbetspartner ServiceStart.se.
– att kontrollera och identifiera användaren vid aktivitet på Otilia Medias partnersidor och dess samarbetspartner ServiceStart.se (session cookie).

En cookie består i praktiken bara av text.

Om du ej accepterar att cookies sätt på din dator kommer du inte att kunna använda Otilia Medias partnersidor och dess samarbetspartner ServiceStart.ses tjänster.

Genom att godkänna dessa allmänna villkor godkänner du även att cookies från Otilia Medias partnersidor och dess samarbetspartner ServiceStart.se sätts på din dator.

10, Spridandet av kommersiella budskap på ServiceStart.se
Om något företag eller organisation marknadsför, egen eller andras produkter, tjänster eller företag genom att vara privatmedlem på Otilia Medias partnersidor och dess samarbetspartner ServiceStart.se debiteras ansvarig person minst 1000 kronor per inträffande fall. Det är även förbjudet att registrera sig i syfte med att sälja eller marknadsföra kommersiella budskap mot våra konsumenter och leverantörer. I de fall medlemmen inte fyllt i korrekta personuppgifter förbehåller Otilia Media och dess samarbetspartner Servicestart sig rätten att via användarens IP-adress söka upp och skicka faktura till ansvarig person. Med ansvarig person menas den person som på eget eller annans uppdrag, registrerar privat medlemskap och använder Otilia Medias partnersidor och dess samarbetspartner ServiceStart.se i syfte att marknadsföra ett företag.

11. Länkar till andra webbplatser
Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats som leder till andra webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges i detta dokument.

12. Ändring av policy
Denna policy kan uppdateras av Otilia och ServiceStart. Du ser när policyn senast uppdaterades genom datumet för “senast uppdaterat” högst upp på den här sidan. Om det sker väsentliga förändringar i denna policy kommer vår samarbetspartner ServiceStart att meddela dig genom att placera ett tydligt meddelande på deras webbplats.

Kontaktinformation till Otilia Media:
Otilia Media | Box 55621 | 102 14 Stockholm | e-post: info@otilia.se

Kontaktinformation till ServiceStart:
ServiceStart | Holländargatan 13 | 111 36 Stockholm.


Alla våra företag är godkända

Alla våra anslutna företag är godkända och uppfyller kriterierna för våra kvalitéts- och trygghetskrav. Såsom att alla lagstadgade tillstånd och försäkringar finns (f-skatt, moms etc). Samt att all personal är utbildad för de uppdrag de skall genomföra.

Senaste Offerter

Laminatgolv, Solna

2017-07-31 13:46:23


Parkettgolv, Täby

2017-06-18 15:52:22


Golvslipning, Vetlanda

2017-04-28 10:50:03


Golvslipning, Eskilstuna

2017-03-28 14:16:00


Golvläggning, Göteborg

2017-03-04 14:54:18


Golvläggning, Vallentuna

2017-02-24 09:06:18


Golvläggning, Tyresö

2017-01-03 21:59:35